eDdysg

Archive for June, 2014

Recordio gwaith llafar (ITM) a pherfformiadau Cerdd gydag Audioboo

Posted on Friday, June 20, 2014

Yr Adran Gerdd yn creu Sianel Sain Audioboo i asesu perfformiadau cerddorol!

Ysgrifennu Naratif (Saesneg) Bl. 10 TGAU: ap 360 Cities

Posted on Wednesday, June 18, 2014

360 Cities yn ysbrydoli Bl. 10 Saesneg TGAU!

Prosiect Theatr Genedlaethol Cymru #torchwnlewys

Posted on Saturday, June 14, 2014

Bl. 10 Drama Ysgol y Preseli yn cydweithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru!

Galwad ‘Skype’ i fferm Fasnach Deg (Ooto, India)

Posted on Monday, June 9, 2014

7P yn agor eu llygaid i fywyd tu hwnt i Ysgol y Preseli!

Cyflwyno Rhaglenni drwy fideos ‘sgrincastio’

Posted on Friday, June 6, 2014

Tiwtorialau fideo yn profi i fod yn werthfawr iawn i fyfyrwyr Busnes a disgyblion TGCh!

Ysgrifennu stori fer yn Ffrangeg gyda ‘Storybird’

Posted on Thursday, June 5, 2014

Mrs Catrin James (Ffrangeg) a 7P yn creu straeon byr deniadol IAWN…ar-lein!

Bl. 10 Hamdden yn creu fideos ‘TouchCast’ (Atyniadau Byd-Enwog)

Posted on Wednesday, June 4, 2014

Bl. 10 Hamdden yn creu fideos adolygu eu hun!

Creu Fideos Arlwyo gyda ‘TouchCast’

Posted on Monday, June 2, 2014

Mrs Catherine Davies yn creu fideos o ryseitiau poblogaidd!