eDdysg

Archive for July, 2014

Rhannu Syniadau’r Dosbarth (Hamdden TGAU) gyda ‘Padlet’

Posted on Monday, July 14, 2014

Bl. 11 Hamdden yn rhannu syniadau a’u gwaith grŵp (gan gynnwys ffotograffau o’r iPads)!

Dod â Daearyddiaeth yn fyw gyda chodau QR

Posted on Friday, July 11, 2014

Yr Adran Ddaear yn ychwanegu codau QR at daflenni gwaith!

Drama yn arbrofi gydag apiau!

Posted on Sunday, July 6, 2014

Apiau’r iPads yn profi i fod yn ddefnyddiol iawn i’r Adran Ddrama!

Ysgol y Preseli yn mentro i fyd Trydar!

Posted on Sunday, July 6, 2014

Ffrangeg, Drama, a’r 6ed Dosbarth yn arbrofi gyda ‘Twitter’ fel adnodd addysgol

Adrannau’n Asesu ar Gyfer Dysgu gyda Socrative

Posted on Thursday, July 3, 2014

Maths, Daear, Hamdden a Busnes yn gweld potensial mawr yn ‘Socrative’ fel dull o AaGD!