eDdysg

Adrannau’n Asesu ar Gyfer Dysgu gyda Socrative

Posted on:

Erbyn hyn mae nifer o adrannau wedi arbrofi gyda ‘Socrative’ fel dull o Asesu ar Gyfer Dysgu hawdd, effeithiol a chyflym. Cliciwch yma i ddysgu mwy am y Tŵl Cŵl hyn!

Cewch glywed Mrs Carwen Morgan-Davies, athrawes yn yr Adran Fathemateg, yn rhannu ei phrofiadau hi o Socrative isod (cliciwch ar y symbol).