eDdysg

Apiau iPad

Dyma dabl o rai o’r apiau mwyaf defnyddiol i athrawon a disgyblion!

Cliciwch ar ap i weld fideo o’r ap (rydym yn y broses o ychwanegu mwy o fideos!)