eDdysg

Archive for the 'Prosiectau' News Category

Dangos prosesau’n weledol: Aurasma yn Naearyddiaeth (Bl. 7 – erydu)

Posted on Friday, November 14, 2014

7P yn ffodus eto! Er mwyn troi taflenni gwaith arferol yn adnodd fwy gweledol, penderfynodd Mrs Serena Davies ddefnyddio ‘Aurasma’ i droi delweddau yn realiti! Cliciwch ar y symbolau isod i weld dros eich hun!  

Rhannu Syniadau’r Dosbarth (Hamdden TGAU) gyda ‘Padlet’

Posted on Monday, July 14, 2014

Bl. 11 Hamdden yn rhannu syniadau a’u gwaith grŵp (gan gynnwys ffotograffau o’r iPads)!

Dod â Daearyddiaeth yn fyw gyda chodau QR

Posted on Friday, July 11, 2014

Yr Adran Ddaear yn ychwanegu codau QR at daflenni gwaith!

Drama yn arbrofi gydag apiau!

Posted on Sunday, July 6, 2014

Apiau’r iPads yn profi i fod yn ddefnyddiol iawn i’r Adran Ddrama!

Ysgol y Preseli yn mentro i fyd Trydar!

Posted on Sunday, July 6, 2014

Ffrangeg, Drama, a’r 6ed Dosbarth yn arbrofi gyda ‘Twitter’ fel adnodd addysgol

Adrannau’n Asesu ar Gyfer Dysgu gyda Socrative

Posted on Thursday, July 3, 2014

Maths, Daear, Hamdden a Busnes yn gweld potensial mawr yn ‘Socrative’ fel dull o AaGD!

Recordio gwaith llafar (ITM) a pherfformiadau Cerdd gydag Audioboo

Posted on Friday, June 20, 2014

Yr Adran Gerdd yn creu Sianel Sain Audioboo i asesu perfformiadau cerddorol!

Ysgrifennu Naratif (Saesneg) Bl. 10 TGAU: ap 360 Cities

Posted on Wednesday, June 18, 2014

360 Cities yn ysbrydoli Bl. 10 Saesneg TGAU!

Prosiect Theatr Genedlaethol Cymru #torchwnlewys

Posted on Saturday, June 14, 2014

Bl. 10 Drama Ysgol y Preseli yn cydweithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru!

Galwad ‘Skype’ i fferm Fasnach Deg (Ooto, India)

Posted on Monday, June 9, 2014

7P yn agor eu llygaid i fywyd tu hwnt i Ysgol y Preseli!