eDdysg

Cofnodi dealltwriaeth (Daear) gyda ‘SoundCloud’

Posted on:

Yn dilyn uned o waith yr Eidal, llwyddodd dosbarth Daearyddiaeth 7P i ysgrifennu paragraffau byr (mewn parau) a oedd yn cyfleu eu dealltwriaeth am y wlad hon. Yna, mewn  llai na 10 munud ar ddiwedd y wers, recordiwyd lleisiau’r disgyblion yn darllen eu paragraffau (ar yr ap ‘SoundCloud‘.

Cliciwch ar y symbolau i glywed y disgyblion: