eDdysg

Cyflwyno Rhaglenni drwy fideos ‘sgrincastio’

Posted on:

Yn ddiweddar mae Mrs Helen Evans, Pennaeth yr Adran TGCh, wedi sylweddoli gwerth ‘scgrincastio’ fel dull o gyflwyno testun. Defnyddiodd ‘Screencast-O-Matic‘ i recordio’r sgrin (am ddim!), a chreu cyfres o fideos ar Raglenni. Nawr, mae ei dosbarthiadau yn medru gwylio’r fideos…ar eu cyflymdra nhw! Gwrandewch isod ar farn Mrs Evans, ac ar farn rhai disgyblion Bl. 13 Busnes Gymhwysol sydd wedi cael profiadau tebyg gyda Mrs Serena Davies (er mwyn dysgu sut i greu taenlenni cywir wrth gynllunio busnes!).