eDdysg

Amdanom ni

Prosiect eDdysg @ Ysgol y Preseli: Pam?

Fel yr ydych yn gwybod, mae technolegau cyfoes yn datblygu ar gyflymdra aruthrol, a chreda Ysgol y Preseli  ei bod hi’n bwysig i addysgu ein disgyblion am y datblygiadau hyn!

Ble i ddechrau?!eddysg logo heb ffilter

Prif bwrpas Prosiect eDdysg yw i ymchwilio i botensial technoleg wrth helpu ein disgyblion i ddysgu.

Cam cyntaf y Prosiect oedd i recriwtio Arweinwyr Digidol, sydd yn medru helpu’r Prosiect i ddod o hyd i dechnolegau cyfoes defnyddiol, yn ogystal ag helpu trosglwyddo yr hyn maent yn ei ddeall (i ddisgyblion, staff, rhieni ac eraill!). Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Prosiect eDdysg – gyda help yr Arweinwyr Digidol – wedi llwyddo i ddarparu hyfforddiant ar gyfer carfan o athrawon uwchradd Sir Benfro, cynrychiolwyr Teulu Ysgolion yr ysgol (athrawon a disgyblion), a dros 25 o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth sydd yn dilyn cwrs Tystysgrif Addysg i Raddedigion.

Wrth i’r Prosiect ddatblygu, un o brif nodau Serena Davies yw i addysgu plant am bwysigrwydd eu hôl-traed digidol (e.e. pan yn defnyddio Facebook a Twitter) a sut mae’r rhain yn medru effeithio ar eu gyrfaoedd yn y dyfodol. Meddai Serena: “Un o brif amcanion y Prosiect yw i gael disgyblion i ddeall  yr ochr gadarnhaol o’r oes dechnolegol hon, ac i’w hannog i GREU proffil digidol positif  hun. Byddwn hefyd yn lansio gwefan www.eddysg.com, sef gwefan uniaith Gymraeg sydd yn ffocysu ar helpu athrawon a disgyblion i ddeall mwy am yr adnoddau digidol sydd ar gael. Bydd hyn yn dipyn o gymorth wrth i ni baratoi i’n cynllun ‘Dewch â’ch Dyfais’ i’r Chweched Dosbarth o fis Medi ymlaen”.

Trwy Brosiect eDdysg, gobeithiwn fedru dechrau deall mwy am sut i addysgu ein disgyblion mewn modd arloesol ac effeithiol, ac yn bwysicach, i’w haddysguffoto proffil i ddefnyddio’r technolegau yma yn gyfrifol ac yn ddiogel.

Unwaith eto, hoffwn ddiolch yn fawr iawn i’n noddwyr am ein galluogi ni i ddechrau ar ein llwybr cyffrous, a gobeithiwn fod hyn yn ddechreuad i bartneriaeth fuddiol iawn – i bawb..

* Os oes gennych unrhyw ddiddordeb mewn noddi’r Prosiect, neu os yr hoffech ddeall mwy, cysylltwch â Mrs Serena Davies drwy ffônio (01239) 831406, neu drwy e-bost(sdavies@ysgolypreseli.com), neu drwy ‘Trydar’ @eddysg1*