eDdysg

DÂD 2: ‘TodaysMeet’

Croeso i rif 2 ar y rhestr o apiau/gwefannau defnyddiol ar gyfer Dewch Â’ch Dyfais!

Gwyliwch y fideo isod i ddysgu mwy am TodaysMeet a chliciwch yma i agor eich ‘ystafell’ gyntaf!

 

Beth? Gwefan sy’n creu ‘ystafell ddigidol’ i chi a’ch disgyblion (er mwyn iddynt gyfrannu)

Ble? Ar-lein (nid oes angen ap). Ewch i todaysmeet,com i ddechrau arni!

Pam? Cyflwyno testun; asesu ar gyfer dysgu; adolygu; rhoi llais i bob i disgybl; trafodaeth ar-lein gydag arbenigwr (e.e. mewn gwlad arall)…

Unrhywbeth arall?

1) Mae’n bosibl i arbed cyfraniadau’r dosbarth a’u hargraffu

2) Mae yna rai athrawon sydd yn defnyddio hwn fel tasg gwaith cartref (e.e. mae’r disgyblion yn nodi ffeithiau ymchwil yma yn hytrach na’u rhoi ar bapur yn unig)

3) Adnodd GWYCH i weld beth yw camsillafiadau a chamsyniadau cyffredin eich dosbarth!