eDdysg

DÂD: 9 ap defnyddiol i BAWB!

 Dyma 8 ap defnyddiol iawn i BAWB (beth bynnag yw eich pynciau dewisedig)!

* Maent ar gael ar iOS ac ar Android (ac ar-lein, ar wahân i “Spelling Test“) *

Cliciwch ar yr ap i’w lawrlwytho nawr!