eDdysg

Dod â Daearyddiaeth yn fyw gyda chodau QR

Posted on:

Creda Mrs Serena Davies fod yna botensial mawr i ddefnyddio codau QR mewn gwersi, ac yn enwedig fel dull o droi ‘pwnc yn fyw. Felly, diwygiwyd taflenni gwaith arferol yr adran i gynnwys codau QR, a braf oedd gweld ymatebion y disgyblion i’r codau! Defnyddiwyd qrf.in i greu’r codau, a’r ap Qrafter i’w sganio. Cliciwch ar y codau isod i weld beth yn union oedd cynnwys y codau!