eDdysg

Galwad ‘Skype’ i fferm Fasnach Deg (Ooto, India)

Posted on:

Gwers gyffrous arall i 7P a Mrs Serena Davies, gan ein bod wedi llwyddo i gynnal galwad ffôn ‘Skype‘ gyda fferm Fasnach Deg yn Ooto, India! Buodd Jebac yn trafod y Premiwm Masnach Deg, ac yn ateb cwestiynau’r disgyblion….cliciwch isod i ddysgu mwy, ac i glywed barn rhai o’r disgyblion ar ddefnyddio ‘Skype’!