eDdysg

Prosiect Theatr Genedlaethol Cymru #torchwnlewys

Posted on:

Ar Fehefin 12fed a 13eg llwyddodd y dosbarth Bl. 10 Drama TGAU i gael cyfle i gydweithio gyda’r Theatr Genedlaethol Cymru ar brosiect o’r enw “Archwiliadau Digidol”.

Yn ystod y 2 ddiwrnod bu’r disgyblion yn:

1. Defnyddio iPads i greu fideos ar apiau fel Silent Film Studio, 8mm Vintage Camera ac Animoto.

2. Defnyddio cyfrif Trydar newydd yr adran @DramaPreseli, i gael sesiwn holi ac ateb byw gyda phobl o’r Theatr Genedlaethol! Dyma rai enghreifftiau o’r sgwrs:

@DramaPreseli ffordd arall yw hyfforddi mewn Coleg Drama ac yna ymuno @SpotlightUK #torchwnlewys @DramaPreseli ffordd arall yw hyfforddi mewn Coleg Drama ac yna ymuno @SpotlightUK #torchwnlewys

# Theatr Genedlaethol (@TheatrGenCymru) June 12, 2014

# Theatr Genedlaethol (@TheatrGenCymru) June 12, 2014 @DramaPreseli Dwi’n hoffi mynd i weld gwaith mewn arddulliau gwahanol. Mae rhywun yn dysgu rhwbeth o bob cynhyrchiad mae nhw’n ei weld.

# Theatr Genedlaethol (@TheatrGenCymru) June 12, 2014   @DramaPreseli ffordd arall yw hyfforddi mewn Coleg Drama ac yna ymuno @SpotlightUK #torchwnlewys

# Theatr Genedlaethol (@TheatrGenCymru) June 12, 2014

Cliciwch ar y ddelwedd isod (a grëwyd gan y disgyblion ar yr ap iOS WordFoto) i weld esiamplau o’r hyn fuodd y dosbarth yn gwneud!

Mwynheuodd pawb (gan gynnwys Mrs Sharlain-Quick) y profiad a diolchwn yn fawr i @theatrgencymru am y cyfle (yn enwedig i Owain Dafydd a Llinos Jones).

Cofiwch fod Theatr Genedlaethol Cymru yn olrhain hanes safiad Eileen a Trefor Beasley yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr! Cliciwch ar y ddelwedd isod am fwy o wybodaeth!