eDdysg

Prosiectau YYP

Dangos prosesau’n weledol: Aurasma yn Naearyddiaeth (Bl. 7 – erydu)

7P yn ffodus eto! Er mwyn troi taflenni gwaith arferol yn adnodd fwy gweledol, penderfynodd Mrs Serena Davies ddefnyddio ‘Aurasma’ i droi delweddau yn realiti! Cliciwch ar y symbolau isod i weld dros eich hun!  


Rhannu Syniadau’r Dosbarth (Hamdden TGAU) gyda ‘Padlet’

Bl. 11 Hamdden yn rhannu syniadau a’u gwaith grŵp (gan gynnwys ffotograffau o’r iPads)!


Dod â Daearyddiaeth yn fyw gyda chodau QR

Yr Adran Ddaear yn ychwanegu codau QR at daflenni gwaith!


Drama yn arbrofi gydag apiau!

Apiau’r iPads yn profi i fod yn ddefnyddiol iawn i’r Adran Ddrama!


Ysgol y Preseli yn mentro i fyd Trydar!

Ffrangeg, Drama, a’r 6ed Dosbarth yn arbrofi gyda ‘Twitter’ fel adnodd addysgol


Adrannau’n Asesu ar Gyfer Dysgu gyda Socrative

Maths, Daear, Hamdden a Busnes yn gweld potensial mawr yn ‘Socrative’ fel dull o AaGD!


Recordio gwaith llafar (ITM) a pherfformiadau Cerdd gydag Audioboo

Yr Adran Gerdd yn creu Sianel Sain Audioboo i asesu perfformiadau cerddorol!


Ysgrifennu Naratif (Saesneg) Bl. 10 TGAU: ap 360 Cities

360 Cities yn ysbrydoli Bl. 10 Saesneg TGAU!


Prosiect Theatr Genedlaethol Cymru #torchwnlewys

Bl. 10 Drama Ysgol y Preseli yn cydweithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru!


Galwad ‘Skype’ i fferm Fasnach Deg (Ooto, India)

7P yn agor eu llygaid i fywyd tu hwnt i Ysgol y Preseli!


Cyflwyno Rhaglenni drwy fideos ‘sgrincastio’

Tiwtorialau fideo yn profi i fod yn werthfawr iawn i fyfyrwyr Busnes a disgyblion TGCh!


Ysgrifennu stori fer yn Ffrangeg gyda ‘Storybird’

Mrs Catrin James (Ffrangeg) a 7P yn creu straeon byr deniadol IAWN…ar-lein!


Bl. 10 Hamdden yn creu fideos ‘TouchCast’ (Atyniadau Byd-Enwog)

Bl. 10 Hamdden yn creu fideos adolygu eu hun!


Creu Fideos Arlwyo gyda ‘TouchCast’

Mrs Catherine Davies yn creu fideos o ryseitiau poblogaidd!


Sesiwn Cwestiwn ac Ateb (Hamdden TGAU): TodaysMeet

TodaysMeet yn rhoi llais i bob disgybl yn nosbarth Bl. 11 Hamdden!


Cofnodi dealltwriaeth (Daear) gyda ‘SoundCloud’

7P yn dangos eu dealltwriaeth drwy recordio’u gwaith ar SoundCloud!


Recordio siaradwraig wadd: Audioboo & ThingLink (Hamdden TGAU)

Gwersi Hamdden yn defnyddio Audioboo er mwyn recordio siaradwraig wadd!