eDdysg

Recordio gwaith llafar (ITM) a pherfformiadau Cerdd gydag Audioboo

Posted on:

Pob blwyddyn mae’r Adran Gerdd yn recordio perfformiadau cerddorol disgyblion CA3 drwy ofyn iddynt berfformio o flaen y dosbarth (a defnyddio offer recordio traddodiadol i recordio). Eleni, penderfynodd Mr Trystan Phillips a Mrs Meleri Williams i roi cynnig ar ddefnyddio’r ap Audioboo. Cliciwch ar y symbolau isod i glywed y canlyniad, ac i glywed barn Mr Phillips am yr ap!

Yn yr un modd, bu’r adrannau ITM yn brysur: Mrs Catrin James a Mrs Carina Lewis yn Ffrangeg, a Miss Meleri Jenkis yn Sbaeneg. Cliciwch isod i wrando i’r gwaith llafar, ac i glywed barn yr athrawon a disgyblion!Dyma ‘rhestr chwarae’ Bl. 10 Ffrangeg ar y testun ‘Moi et ma famille’: