eDdysg

Recordio siaradwraig wadd: Audioboo & ThingLink (Hamdden TGAU)

Posted on:

Un rhan o Dasgau dan Reolaeth TGAU Hamdden eleni yw i ddeall ac esbonio yr amrediad o swyddi sydd yn bodoli mewn un atyniad lleol. Buom yn ffodus iawn i fedru cael Mrs Victoria Smathers, Rheolwraig Addysg ‘Folly Farm‘, yn ymweld â dosbarth Bl. 11 Hamdden, er mwyn medru egluro’r amrediad o swyddi iddynt,  a rhoi crynodeb o ddisgrifiad pob swydd.

Er mwyn rhoi’r cyfle i’r disgyblion fedru gwrando eto (ac eto!) ar gynnwys Victoria, penderfynodd Mrs Serena Davies i ddefnyddio ‘Audioboo’ i recordio’r sesiwn. Gweithiodd hyn yn WYCH i bawb, gan fod cyfle i bob disgybl ysgrifennu nodiadau manwl o’r sesiwn – hyd yn oed o adref! Profodd hefyd i fod yn adnodd gwych i ddosbarth Bl. 10 Hamdden (a’r rhai a oedd yn absennol o’r wers), gan eu bod nhw, hefyd, yn medru clywed y disgrifiadau manwl!

Tagiwyd y clipiau Audioboo i ddelwedd o’r strwythur staff ar ThingLink a’u rhannu gyda’r disgyblion drwy edmodo! Cliciwch ar y symbolau isod i glywed y recordiadau!