eDdysg

SMHW

Disgyblion/Pupils

Disgyblion/Pupils

Rhieni/Parents

Rhieni/Parents

Bydd Ysgol y Preseli yn cyflwyno cynllun “Dewch â’ch Dyfais” i fyfyrwyr y 6ed Dosbarth o fis Medi 2014 ymlaen.

Cewch weld syniadau isod o sut yn union y gall y cynllun hwn eich helpu chi (athrawon a disgyblion):