eDdysg

Rhannu Syniadau’r Dosbarth (Hamdden TGAU) gyda ‘Padlet’

Posted on:

Gan fod angen casglu gwneud gwaith ymchwil fel rhan o’u Tasg dan Rheolaeth, penderfynodd Mrs Serena Davies y byddai ‘Padlet‘ yn adnodd gwych ar gyfer casglu holl syniadau’r dosbarth i un lle. O ganlyniad, roedd pob aelod o’r grŵp yn medru gweld syniadau ei gilydd, ac yn medru defnyddio’r rhain yn eu gwaith. Roedd hyd yn oed yr unigolion a oedd yn absennol yn medru gweld y gwaith (heb orfod edrych ar ffeil disgybl arall!).

Roedd PAWB yn hapus iawn gyda’r Padlet…yn enwedig gan fod hi’n hawdd iawn i lanlwytho delweddau o’r iPads hefyd!

Created with Padlet