eDdysg

Creu Cwis/Asesu

Socrative: Cwisiau hwyl i’r dosbarth! Cewch hyd yn oed lawrlwytho taflen ‘Excel’ o’r canlyniadau (wedi eu marcio yn awtomatig) a chwarae gemau fel ‘Space Race’!

NearPod: Lanlwythwch eich cyflwyniadau Pwynt Pŵer, ychwanegwch weithgareddau hwylus (e.e. er mwyn asesu ar gyfer dysgu) a rhannwch eich cyflwyniad i ddyfais eich disgyblion!

Quizlet: Am help gyda chofio e.e. termau, dyddiadau neu wybodaeth bwysig? Crëwch eich cardiau fflach rhyngweithiol yma, a chewch rannu (a chystadlu) gydag eraill!