eDdysg

Casglu gwaith yn ddigidol

Edmodo: Rhannwch negeseuon gyda’ch dosbarth, casglwch eu gwaith yn ddigidol, ac aseswch ar-lein! Dim costau argraffu a dim esgusodion ‘colli USB’!

 

Showbie: Casglwch ddeunydd wrth yr iPads (gan gynnwys fideos byr, ffotograffau a thecst), yn ogystal â rhannu deunydd gyda nhw a gadael sylwadau ar eu gwaith (gan gynnwys clipiau sain).