eDdysg

Sesiwn Cwestiwn ac Ateb (Hamdden TGAU): TodaysMeet

Posted on:

Pan fuodd dosbarth Bl. 11 Hamdden yn ddigon ffodus i dderbyn ymweliad wrth Mrs Victoria Smathers (Rheolwraig Addysg), o ‘Folly Farm’, roedd gan Mrs Serena Davies gynlluniau mawr iddynt fedru holi cwestiynau ar ddiwedd y wers. OND, yn anffodus, nid oedd hyn yn bosibl oherwydd terfynau amser!

Penderfynodd Mrs Davies greu ‘ystafell ddigidol’ gyflym, ac yna rhoi cyfle i bob disgybl nodi eu cwestiynau yn yr ystafell hon (drwy rannu’r ddolen gyda nhw ar ‘edmodo’). Cafwyd cwestiwn wrth bob disgybl, a llwyddodd Mrs Victoria Smathers i’w hateb o’r gwaith y diwrnod nesaf! Felly, cwestiwn wrth bawb, ac ateb personol i bawb….adnodd GWYCH! Cliciwch yma i weld trawsgrifiad o’r cynnwys.

Cewch weld rhai enghreifftiau o’r cwestiynau isod, a chlipiau defnyddiol i’ch helpu i’w ddefnyddio.