eDdysg

5. iMovie

Cyfle i greu fidio proffesiynol iawn heb ffws (na’r angen am sgiliau digidol iawn)!

Ap iOS yma

Enghraifft o ‘iMovie Project’ yma:

Enghraifft o ‘iMovie Trailer’ yma: