eDdysg

9. Explain Everything

Yr ap gorau i greu cyflwyniadau animeiddiedig sy’n cynnwys sain, delweddau a fidio!

Cewch hefyd lawrlwytho eich cyflwyniadau PPT i yma ac ychwanegu troslais ac animeiddiadau iddynt! Ap iOS yma (£2.29)


Enghraifft syml isod: