eDdysg

8. Ysgrifennu ’emoji’

Ennyn diddordeb eich disgyblion i ysgrifennu straeon!

emoji

Cewch fersiynau du a gwyn (ar gyfer PC) yma.

Darllenwch fwy yma