eDdysg

Ysgrifennu Naratif (Saesneg) Bl. 10 TGAU: ap 360 Cities

Posted on:


(Darling Harbour yn Awstralia)

Arbrawf yn yr Adran Saesneg! Er mwyn ceisio ysbrydoli disgyblion Bl. 10 Saesneg TGAU i ysgrifennu, penderfynodd Miss Shelley Rees i arbrofi gyda’r ap 360 Cities.

Dechreuwyd y wers gyda phob disgybl yn crynhoi beth sy’n gwneud disgrifad effeithiol, a beth y dylid ystyried wrth ysgrifennu naratif. Yna, bu’r disgyblion yn edrych ar ‘Darling Harbour’ ar yr ap 360 Cities, ac yn ysgrifennu paragraff mewn grwpiau. Recordiwyd eu hymdrechion ar yr ap ‘Audioboo’ (cewch glywed rhai ohonynt isod).

Yn dilyn hyn, rhoddwyd cyfle i bob disgybl i ddewis lleoliad o’u dewis ar 360 Cities, a dyna fydd lleoliad eu stori nhw wrth ysgrifennu naratif ar gyfer eu gwaith cwrs TGAU! Eglurwyd iddynt hefyd y byddant yn medru gweld y lleoliad yma o adref ar y wefan 360cities.net! Ysbrydiolaeth i bob disgybl i ysgrifennu!

Cliciwch ar y symbolau isod i glywed a gweld y disgyblion (a Miss Shelley Rees!) wrth eu gwaith: